Mây Thẻ

Đoàn FPT

Đoàn FPT

Trong quá trình Hoạt động kinh doanh của mình. Tập Đoàn FPT luôn chú trọng vấn đề văn hóa doanh nghiệp, và đã đưa văn hóa doanh nghiệp trở thành tiêu chí đánh giá thi đua. bằng những hoạt động văn thể mỹ của các cán bộ công nhân viên. …

Read More »